Türkiye'de bir ilk!

"Bağımsız editör, tarafsız destek."

Editör, ebeveyni yazar olan kitabın öğretmenidir...

EDİTÖRLÜK

Editör, henüz kitaplaşmamış fikirden; tamamen yazılmış, bitmiş bir kitaba kadar her türlü projesinde yazara destek olan kişidir. En iyi hazırlanmış kitabın dahi tarafsız ve profesyonel bir gözle incelenip dilin gereklerine uygun olduğunun onaylanması gerekir. Geliştirici editör ise sadece; kitapta kullanılan dilin kurallara uygun olup olmadığıyla değil, aynı zamanda fikrin nasıl daha iyi sunulabileceğiyle de ilgilenir.

Adı duyulmamış bir yazarın kitabını yayımlama konusunda yayıncıların bazı açılardan haklı sayılabilecek birtakım çekinceleri vardır. Kitabınızı yayımlamayı kabul ettiğinde de yayıncı kuşkusuz size bir editör tahsis edecektir fakat yayınevlerinin düzenli kitap çıkartma telaşı editörlerine de yansır ve birçok dosyaya yeteri kadar vakit ayırmaları mümkün olmaz.

Bu bağlamda, dosyanız yayıncıya gitmeden önce bağımsız bir editörle çalışmak, size kitabınızı geliştirmek ve tamamlamak için önemli bir fırsat verir. Yayıncıya gittiğinizde de eserinizin kabul görme şansını arttırır…

 

ÇEVİRİ

Çevirmenlerimiz, edebi, akademik ve teknik olmak üzere, her tür metni, amacınıza uygun olarak; yabancı dillerden Türkçeye veya Türkçeden yabancı dillere çevirirler.

YAZARLIK

Yazarlarımız, istediğiniz konuda gerekli araştırmayı yaparak seçki, derleme, biyografi, senaryo vb. türlerde kitaplar hazırlar.

LEKTÖRLÜK

Kelime anlamı olarak lektörlük, yayınevlerinde yayımlanması düşünülen eserlerin incelenerek değerlendirilmesi işlemidir...

Kitap Editörü'nün bağımsız ve alanında uzman lektörleri de yazılarınızı inceleyerek yayımlanmaya uygun olup olmadıklarını, genel hatlarıyla eksiklerini ve güçlü yanlarını tespit eder ve düşüncelerini; yayınevlerine, gazete veya dergilere referans olarak gösterebileceğiniz bir değerlendirme formuyla size sunar.